top of page

FREKVENTNI REGULATORI i ReGENERATIVNE JEDINICE - YASKAWA

#Yaskawa #frekventni #inverter #pretvarač #frequencyinverter #converter #yaskawaeurope

U upravljačkim ormarima za električna dizala kao komplet sustav za upravljanje i regulaciju dizala nalaze se  Frekventni regulatori i ReGenerativne jedinice od svjetski priznate i renomirane firme Yaskawa.

 

Dugogodišnji vijek trajanja, razvoja i istraživanja na području mikroprocesorskog i frekventnog upravljanja frekventni regulatori Yaskawa i ReGenerativne jedinice čine vrhunac tehnologije u današnjem svijetu vertikalnog transporta.

 

Frekventni regulatori

200 V Trofazni - 1.5 kW do 110 kW

400 V Trofazni - 1.5 kW do 110 kW

 

Regenerativne jedinice

200 V Trofazna - 5 kW do 130 kW

400 V Trofazna - 5 kW do 630 kW

Prema standardnom odabiru grupe upravljanja dizala isporučuje se upravljačka grupa sa frekvenrnim regulatorom Yaskawa L1000A prema nazivnoj snazi pogonskog motora (sinkroni ili asinkroni motor).

 

Za slučaj potrebe i zahtjeva za energetskom uštedom i korištenjem energije za druge svrhe ugrađuje se i isporučuje upravljačka grupa sa Yaskawa ReGenerativnom jedinicom D1000 ili R1000. Svrha ReGenerativne jedinice kod upravljačke grupe za električna dizala je da višak neiskorištene energije vrati u napojnu mrežu ili preusmjeri u drugi uređaj kojemu je potrebna energija ili uređaj za pohranu energije,- npr. punjive baterije, akumulator i sl.

...više o proizvodu.-

Kako bi Kupcu/Naručitelju u potpunosti osigurali visoko kvalitetan proizvoda, nudimo komplet paket Yaskawa opreme u kojem se isporučuje grupa upravljanja električnog dizala sa frekventnim regulatorom Yaskawa L1000A (regenerativna jedinica R1000 ili D1000 po želji) i pogonskim bezreduktorskim motorom Yaskawa MSYP serije (od 200-2500 kg nosivosti).

...više o proizvodu.-

bottom of page