top of page

PROIZVODI

Široka paleta visoko kvalitetnih proizvoda koju prati konstantna stručna i tehnička podrška (''putem telefona i na terenu'') predstavlja našu firmu kao sigurnog i pouzdanog partnera u potrebama naših Klijenata. 

 

Kompletnim asortimanom proizvoda u potpunosti smo uspjeli zadovoljiti i omogučiti Klijentu kupovinu dijela opreme ili komplet proizvod po principu ''sve na jednome mjestu''.

 

Ponuda proizvoda -   

 

  • Komplet dizala (Hidraulička i Električna - bez strojarnica i sa strojarnicom). 

                                 > Panoramska i Fasadna dizala

                                 > Osobna putnička dizala

                                 > Teretna i Maloteretna dizala

                                 > Auto dizala

 

  • Podizne platforme (Hidrauličke i Električne) za osobe smanjene i ograničene pokretljivosti.

                                 > Koso podizne platforme

                                 > Vertikalne platforme

 

  • Travelatori i Eskalatori

                                 > Pokretne trake

                                 > Pokretne stepenice

 

  • Dijelovi za sve vrste i tipove dizala

                                 > Pogonski motori, vrata voznog okna i kabine, okviri kabine i utega, kabina

                                 > Zahvatni uređaj, ograničitelj brzine, užnice, vodilice, konzole, čelična užad, zatvarači

                                 > Viseći kabel, foto-zavjesa, foto-ćelija, bistabili, monostabili, magneti, alarm, razvodne kutija

                                 > Klizna i valjnja vođenja, mazalice, priključne i revizione kutije, držači kabela, kanalice

                                 > Ostalo,... 

 

  • Elektronika i elektromehaničke komponente za dizala

                                 > Mikroprocesorske grupe upravljanja - Serijska i Paralelna veza

                                 > Pozivne i Upravljačke kutije

                                 > Tipke i Signalizacija

                                 > Elektro-instalacija i ožičena oprema ''Plug&Play''

                                 > Frekventni regulatori i Regenerativne jedinice

 

 

 

 

KATALOG  PROIZVODA

KOMPLET DIZALA

> Panoramska i Fasadna dizala

> Osobna putnička dizala

> Teretna i Maloteretna dizala

> Auto dizala

> Koso i vertikalne platforme

> Pokretne trake i stepenice

 

 

       ... pogledaj proizvode,-

DIJELOVI ZA DIZALA

> Pogonski motori, Vrata, Kabine

   Okviri kabine i utega

> Zahvatni uređaji, ograničitelj

   brzine, užnice, vodilice, sajle, 

   zatvarači, konzole

> Viseći kabel, foto-zavjesa,

   fotočelija, bistabili, monostabili

   magneti, alarm, mazalice,

> Klizna i valjnja vođenja, 

   priključne irevizione kutije,

> Ostalo,...

ELEKTRONIKA ZA DIZALA

> Mikroprocesorske grupe 

   upravljanja

> Pozivne i Upravljačke kutije

> Tipke i Signalizacija

> Elektro-instalacija i ožičena 

   oprema ''Plug&Play''

> Frekventni regulatori i 

   Regenerativne jedinice

       ... pogledaj proizvode,-

bottom of page