GALERIJA

Pregledom dolje navedene galerije proizvoda možete se uvjeriti zašto je Liftmont d.o.o., pouzdan i siguran partner u odabiru i kupovini.

 

Široka i raznolika ponuda može zadovoljiti svakoga Kupca i njegove želje. 

PANORAMSKA i FASADNA DIZALA

OSOBNA PUTNIČKA DIZALA

TERETNA i MALOTERETNA DIZALA

PLATFORME ZA INVALIDNE OSOBE

AUTO DIZALA

ELEKTRONIČKE i ELEKTRO-MEHANIČKE KOMPONENTE ZA DIZALA

DIJELOVI ZA DIZALA

© 1998 - Liftmont d.o.o., // Projekt, Proizvodnja, Montaža i Servis // - Hrastina 8., - 10255 Donji Stupnik, Hrvatska, Tel/Fax: +385 1 65 60 501, Mob: +385 98 95 20 475