top of page

KOMPLET DIZALA - Proizvodi

Panoramsko dizalo #panoramskodizalo #elevator #panoramicelevator #aufzuge

Panoramska i Fasadna dizala

 

Opis:


Panoramaska i fasadna dizala u svojoj namjeni kao i kod drugih dizala je prijevoz putnika samo što zbog svoje ljepote i fascinantnog staklenog izgleda predstavljaju luksuz, prestiž i atraktivnost građevine u kojoj se ugrađuju.
Zbog tehničke strane gdje nema mogućnosti ili je financijski neisplativo raditi vozno okno dizala primjenjuju se panoramska i panoramsko *fasadna dizala kao jedino isplativo i moguće rješenje.

 

*fasadna dizala (obložena sigurnosnim staklom, limom, panelima ili sličnim materijalima.)

 

Tehničke karakteristike:


Da bi zadovoljili tu atraktivnost i ljepotu moraju se poštivati određene Norme sigurnosti i statike. Jedne od tih mjera su stakla na konstrukciji gdje su dostupna ljudskom faktoru moraju biti u izvedbi min. 5x5 mm lamistal ili min. 10 mm kaljeno. Dimenzije staklene površine su propisane Pravilnikom o koeficijentu površine tj., sukladno Lift Directive 95/16/EC i Anexima. Čelična konstrukcija mora biti izrađena prema pravilniku statike i koeficijentu težine komplet opreme sa svim staklenim plohama.

.

Osobna putnička dizala

 

Opis:


Osobna dizala su najčešća i mnogobrojna u današnjem svijetu vertikalnog prijevoza ljudi. Njihova primjena je u raznim vrstama građevine (stambenim, poslovnim, privatnim, javnim i dr.) i služe kao neizbježni komfor i nezamisliva činjenica pri savladavanju visina.

 

Tehničke karakteristike:


Pogoni dizala su razni hidraulički i električni,- sa i bez strojarnicama. Razlika primjene je u želji i potrebi objekta i ljudi koji se njima koriste. Nosivost se najčešće kreće od 630 kg, 800 kg, 1000 kg, a visina dizanja nije ograničena. Najčešće brzine kretanja su 0.63 m/s za hidraulička, a 1.0 m/s za električna dizala. Dimenzije kabina su propisane pravilnikom i koeficijentom površine gdje su moguće razne korekcije ako se zadovoljavaju određene norme.

.

#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug
#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug
#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug

Teretna i Maloteretna dizala

 

Opis:


Teretna dizala se najčešće koriste kod prijevoza velike količine tereta, ljudi i predmeta u što bržoj i ekonomičnoj fazi. Njihova velika primjena je u raznim skladištima, bolnicama (za prijevoz ljudi i pacijenata u krevetima i kolicima), zgradama gdje se vrši opskrba materijala, predmeta i opreme, i sl.

 

Tehničke karakteristike:


Pogoni dizala su najčešći i najefikasniji hidraulički i električni sa strojarnicom gdje je raspon nosivosti od 1000 – 4000 kg. Brzine tih dizala se kreću za hidrauličko  0.20 – 0.40 m/s,  a za električno  0.8 – 1.0 m/s.

Primjena im je u zgradama sa manje stanica i to najčešće do 4 kata sa mogućnosti na više. Dimenzije kabina su propisane pravilnikom i koeficijentom površine gdje su moguće razne korekcije ako se zadovoljavaju određene norme.

 

 

 

Opis:


Maloteretna dizala (kuhinjska, dostavna i sl.) služe kod prijevoza tereta gdje dimenzija tj., volumen predmeta koji se prevozi ne prelazi predviđenu nosivost. Najčešće se tim dizalima prijevozi hrana, paketi, predmeti malih dimenzija i sl. Njihova primjena je u ugostiteljstvu, prehranbenim objektima i industriji, poštama, restoranima i ostalim sličnim građevinama.

 

Tehničke karakteristike:


Pogonski motor za tu vrstu dizala se najčešće koristi električni reduktor sa brzinom 0.35 m/s i max. nosivosti do 150 kg. Nije ni isključen hidraulički pogon koji je isto efikasan u takvoj primjeni. Visinska razlika nije ograničena kao i dimenzije kabine koje su propisane pravilnikom i koeficijentom površine.

.

Platforme za invalide

 

Opis:


Invalidske platforme (koso podizne i vertikalne) služe kao jedini i najefikasniji uređaj za savladavanje visokih prepreka osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Korištenje i svrha im je raznolika jer postoje platforme za invalidska kolica, platforme za sjedenje i stajanje, pokretne stolice i slično. Upotreba im je u svim javnom ili privatnim građevinama gdje će im taj uređaj omogućiti pristup.

 

Tehničke karakteristike:


Pogoni su istosmjerni elektro motorni, brzina 0.6 m/min, nosivosti +/- 250 kg, sa neograničenom visinom vertikalnog, te pravocrtnog i zakrivljenog kretanja. Dimenzije tih invalidskih platformi su propisane pravilnikom i zadovoljavajućim normativima u proizvodnji kao i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

.

#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug
#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug

Pokretne trake i stepenice

 

Opis:


Pokretne trake i stepenice služe za prijevoz osoba i predmeta od točke A  do točke  B,- gdje velika količina i frekventnost prolaza mora biti obavljena u što kraćem roku i efikasnom vremenu. Njihova najčešća primjena je u trgovačkim objektima i centrima, aerodromima, metroima, poslovnim zgradama, industriji i sl.

 

Tehničke karakteristike:


Količina prijevoza ljudi i predmeta mjeri se po satu, a neke standardne norme su 7000 tis. osoba/h, brzine +/- 0.5 m/s. Primjena može biti za vanjsku i unutarnju upoterebu, balustrade (odbojnici) su najčešće od stakla, gazišta (stepenice) su od profiliranog aluminija prema zahtjevu sa dodatnom zaštitom od presvučenog teflona. Dužine traka i stepenica rade se prema zahtjevu.

.

Auto dizala

 

Opis:


Auto dizala koriste se za prijevoz motornih vozila na visine ili dubine. Njihova česta primjena je kod rješavanja nemogućnosti parkiranja na vanjskim površinama. Ugrađuju se u poslovne i stambene objekte, privatne garaže, prodajne salone automobila, i sl.

 

Tehničke karakteristike:


Kao pogonsko postrojenje se koristi hidraulika sa pripadajućim cilindrima za direktni ili indirektni sistem dizanja jer je najefikasnija i tehnološki prilagođena za rad pod takvim pritiskom (težinom). Nosivosti se kreću 3000-4000 kg na više, sa brzinama od 0.23 m/s ili 0.30 m/s. Visinska ili dubinska ograničenja nisu uvjetovana, ali se iz prakse najčešće koriste +/- 3 etaže. Dimenzije kabina su po nekim standardima vozila cca +/- 2700x5700x2200 mm, a mogu se mijenjati i prilagođavati prema vrsti i zahtjevu.

.

#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug
bottom of page