top of page

UPRAVLJAČKI ORMARI

Modeli upravljačkih ormara 'mikroprocesora' za dizala u varijantama Paralelne i Serijske veze, sa i bez ''VVVF'' frekventnog regulatora, za sve brzine pogonskih motora ''od  0,15 m/s  do  2,0 m/s'' .

#dizala #lift #montažadizala #servisdizala #installationofelevators #elevators #lifts #aufzug #aufzugbau #bauaufzug #yaskwa

Model: MR

Tip pogona: Elektični

Standardni model upravljačkog ormara za električna dizala sa strojarnicom,- pogodan za nova dizala i modernizacije. 

- UNI EN 81-1/2 Standard

- Certificirani mikroprocesor ''upravljačka ploča''

   EN 81-1/2 + A3

- EMC Certifikat

- Ormari standardnih dimenzija 

   1000x600x250 mm ili 1200x700x300 mm

- Serijska veza/komunikacija

- Sigurnosni niz i sklopnici kontrole upravljanja

   od 24Vdc do 110Vac

- VVVF Regulacija i Enkoder

- Tipovi upravljanja: sabirno u oba smjera, na dole ili gore

- Broj stanica: max. do 32

- Upravljanje sa max. 6 dizala u vezi/grupi

- Duplex upravljanje

- ''Plug&Play'' redne stezaljke u upravljačkom ormaru i 

   konektori na el., istalaciji u voznom oknu. 

- Programiranje preko integriranog LCD displeja,

  16-segmenata u 2 linije ili preko računarnog software-a

- Demontažni programabilni LCD displej sa upravljačkim 

   tipkama

- Integrirani utor za SD memorisku karticu,- pohrana i 

   obnavljanje parametara i software-a

- Daljinsko upravljanje i Nadzor rada dizala putem 

   računalnog software-a

- Serijska veza testirana na udaljenost do 120 mt., bez 

   oklopnog kabela

- Napajanje 13-24 Vdc integrirano preko prekidača

- Integrirani 12 V punjač baterije i upravljački modul

- UPS sustav oslobađanja putnika u slučaju nestanka 

   električne energije

- Požarni modul,- sistem spuštanja dizala u parkirnu stanicu

  u slučaju požara,- automatsko otvaranje vrata i blokada 

  rada dizala

Tehnološko rešenje upravljačkog ormara za elektična dizala bez strojarnice,-

za nova dizala sa sinhronim i asinhronim motorom.

- UNI EN 81-1/2 Standard

- CAertificirani mikroprocesor ''upravljačka ploča''

   EN 81-1/2 + A3

- EMC Certifikat

- Ormar sa 2 opcije dimenzija

    * opcija 1 ormar:   2220x400x300 mm

  ** opcija 2 ormara: 2000x150x150 mm

                                    (elektronika pored vrata dizala)

                                     400x1200x250 mm

                                    (napajanje i VVVF u voznom oknu)

- Serijska veza/komunikacija

- Sigurnosni niz i sklopnici kontrole upravljanja

   od 24Vdc do 110Vac

- VVVF Regulacija i Enkoder

- Tipovi upravljanja: sabirno u oba smjera, na dole ili gore

- Broj stanica: max. do 32

- Upravljanje sa max. 8 dizala u vezi/grupi

- Duplex upravljanje,- priprema za triplex ili više

- ''Plug&Play'' redne stezalje u upravljačkom ormaru i

   konektori na el., instalaciji u voznom oknu

- Programiranje preko integriranog LCD displeja,

  16-segmenata u 2 linije ili preko računarnog software-a

- Demontažni programabilni LCD displej sa upravljačkim 

   tipkama

- Integrirani utor za SD memorisku karticu,- pohrana i 

   obnavljanje parametara i software-a

- Daljinsko upravljanje i Nadzor rada dizala putem 

   računalnog software-a

- Serijska veza testirana na udaljenost do 120 mt., bez 

   oklopnog kabela

- Napajanje 13-24 Vdc integrirano preko prekidača

- Integrirani 12 V punjač baterije i upravljački modul

- UPS sustav oslobađanja putnika u slučaju nestanka 

   električne energije

- Požarni modul,- sistem spuštanja dizala u parkirnu stanicu

  u slučaju požara,- automatsko otvaranje vrata i blokada 

  rada dizala

- Daljinsko okidanje ograničitelja brzine

- Kontrola kretanja kabine 'UCM' - EN 81-1/2: 1998 + A3:2009

Model: MRL

Tip pogona: Elektični
#projektiranjedizala #projekt #facebookliftmont

Model: HD

Tip pogona: Hidraulički

Kompaktni upravljački ormar prilagodljiv za hidraulička dizala sa strojarnicom i bez strojarnice (upravljački ormar zajedno u ormaru sa pogonskim motorom)

- UNI EN 81-1/2 Standard

- Certificirani mikroprocesor ''upravljačka ploča''

   EN 81-1/2 + A3

- EMC Certifikat

- Ormar standardne dimenzije 800x600x250 mm, ili

   prema zahtijevu.

- Serijska veza/komunikacija

- Sigurnosni niz i sklopnici kontrole upravljanja

   od 24Vdc do 110Vac

- Tipovi upravljanja: sabirno u oba smejra, na dole ili gore

- ''Plug&Play'' redne stezalje u komandnom ormaru i 

   konektori na el., instalaciji u voznom oknu 

- Programiranje preko integriranog LCD displeja,

  16-segmenata u 2 linije ili preko računalnog software-a

- Demontažni programabilni LCD displej sa upravljačkim

   tipkama

- Integrani utor za SD memorisku karticu,- pohrana i

   obnavljanje parametara i software-a

- Daljinsko upravljanje i Nadzor rada dizala putem

   računalnog software-a

- Serijska veza testirana na udaljenost do 120 mt.

   bez oklopnog kabela

- Napajanje 13-24 Vdc integrirano preko prekidača

- Integrirani12 V punjač baterije i komandni modul

- UPS sistem oslobađanja putnika u slučaju nestanka

   električne energije

- Požarni modul,- sistem spuštanja dizala u parkirnu stanicu

   u slučaju požara,- automatsko otvaranje vrata i blokada 

   rada dizala 

Ekonomični upravljački ormar dizajniran za jednostavne instalacije dizala,- podizne platforme ili maloteretna dizala.

- UNI EN 81-1/2 Standard 

- EMC Certifikat

- Hidraulički i Električni pogon

- Ormar standardne dimenzije 600x500x250 mm

- Paralelna ili Serijska veza/komunikacija

  *Paralelna veza  - kučno dizalo, max. 4 stanice

                               - sabirno prema dole, max. 4 stanice

                               - pozivno upravljanje, max. 8 stanica

  *Serijska veza     - kučni dizalo, max. 5 stanica

                               - pozivno upravljanje, max. 4 stanica  

- Programiranje preko integriranog  7-segmentnog

   displeja, tipki i prekidača

- Servisno upravljanje direktno prekotipki na ploči 

   mikroprocesora

- Sigurnosni niz i sklopnici kontrole upravljanja

   od 24Vdc do 110Vac

- Serijska veza testirana na udaljenost do 120 mt.

   bez oklopnog kabela

- Napajanje 13-24 Vdc integrirano preko prekidača

- Integrirani 12 V punjač baterije i upravljački modul

#Controlpanel #controler #elevatorcontroller

Model: HP i EP

Tip pogona: Hidraulički
                     Električni
bottom of page