top of page
Hidraulička dizala lift #dizala #liftovi #elevators
Elevator MRL lift liftovi dizala

...-

 

...-

 

...-

PROJEKTIRANJE

 

 

Sva dizala i popratna oprema projektirana je sukladno propisanim standardima i postavljenim normama: 

 

                                   >> Machinery Directive 2006/42/EC                                  ... pročitaj direktivu

 

                                   >> Lift Directive 95/16/EC                                                   ... pročitaj direktivu

 

                                   >> European Standard EN81-1:1998 Electric lifts           ... pročitaj standard

 

                                   >> European Standard EN81-2:1998 Hydraulic lifts         ... pročitaj standard

 

Prilikom projektiranja građevine u koju se treba omogučiti pristup osoba smanjene i ograničene pokretljivosti treba svakako voditi brigu da se ista uskladi prema važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

 

                                      ....vidi Pravilnik.- NN 78/2013

 

                                      ....vidi Pravilnik. - NN 78/2013 Oznake i Uvjeti

 

Isto tako treba uskladiti i dizalo koje se ugrađuje u predmetnu građevinu prema Standardima i Normama za prijevoz invalidnih osoba, što znači da treba poštivati određene mjere i dimenzije kabine, vrata, pozivne i upravljačke kutije.

 

                                       ....vidi Europski standard. -  EN81-70

 

 

 

 

-KRATKE UPUTE i OPIS ZA ODABIR VRSTE DIZALA PRILIKOM PROJEKTIRANJA i KUPOVINE- 

 

U građevinama gdje se treba odlučiti kakvo dizalo ugraditi električno ili hidrauličko, ne treba odmah podilaziti mišljenju o razlici u kvaliteti tih dvaju dizala. Trebalo bi voditi računa o omjeru cijene i iskoristivosti tih dizala u građevinama u koje se ugrađuju.

 

U oba slučaja dizala su visoke kvalitete i bitna razlika je u tehničkim karakteristikama koje će zadovoljiti taj Vaš stambeni, poslovni ili slični objekat.

 

Hidrauličko dizalo se najčešće koristi u stambenim, poslovnim i drugim objektima gdje se vožnja dizalom ne odvija u potpunosti kroz cijeli dan. Frekvencija vožnje gore-dole nije stalna nego se odvija u određenim vremenskim intervalima gdje korisnik prostora boravi na određeno vrijeme unutar objekta. Hidraulička dizala se najčešće koriste brzinom od 0,42 ili 0,52 ili 0,63 m/s, visine do 6 odnosno 7 stanica gdje u potpunosti zadovoljavaju udobnost vožnje i brzinu. Postoje i veće brzine od navedene.

 

Električno dizalo klasificiramo kao dizalo sa i bez strojarnicom. Njihova svrha i primjena korištenja je u tome što su pogodna za stambene, poslovne i druge građevine gdje se vožnja dizalom odvija u potpunosti kroz cijeli dan uz max. frekvenciju korištenja vožnje gore-dole pa tako i brzu izmjenu ulaza-izlaza korisnika tog objekta. Najčešća brzina koja zadovoljava udobnost i svrhu tih dizala je 1,0 m/s.

 

Osim razlike u omjeru cijene hidrauličkih i električnih dizala još bitnija je razlika u tome koje će se dizalo više i frekventnije koristiti, pa tako i objekat u koji se ugrađuje.

Hidrauličko dizalo sa strojarnicom
Električno dizalo sa strojarnicom iznad voznog okna
#dizalo MRL #lift bez strojarnice #dizalo bez strojarnice
bottom of page