top of page

UNAPRIJED OŽIČEN MATERIJAL i OPREMA

Plug & Play konekcija

 

Prilikom narudžbe grupe upravljanja dizala u varijanti Serijske veze, Grupa upravljanja je proizvedena i unaprijed pripremljena za montažu elektroinstalacije i elektro mehaničkih komponenti dizala sa 'pin' konektorima.

 

Elektro-instalacija i elekto-mehaničke komponente dizala posjeduju označene konektore zbog čega je sama montaža dijelova i instalacije uvelike ubrzana, kao i otklonjena mogućnost pogreške prilikom montaže i spajanja.  

 

Upute za spajanje su jednostavne i razumljive tako da omogućuju svakom monteru da bez velike muke i posebnog znanja izvrši spajanje opreme. 

 

ELEKTRO PAKET (Sadržaj)

>Grupa upravljanja (Hidrauličko ili Električno dizalo)

>Viseći višežilni kabel (veza grupe upravljanja sa razvodnom kutijom na krovu)

>Nosač visečeg kabela

>Krajnji prekidač

>Prekidač labave užadi

>Magneti, Bistabili i Monostabili

>Serijska I-LINK razvodna kutijom sa revizionom kutijom i utičnicom 220V

>Govorna veza (grupa upravljanja sa upravljačkom kutijom u kabini)

>Sirena/Alarm

>Stop prekidač (u jami voznog okna)

>Višežilni spojni kabel za instalaciju voznog okna

  (zabrave vrata, prekidači, pozivne kutije, stop prekidač, rasvjeta okna, itd...)

>PVC kanali 60x40

 

ELEKTRO - MEHANIČKI PAKET (Sadržaj)

>Pozivne kutije

>Upravljačka kutija

 

DODACI

>Rasvjeta voznog okna sa utičnicom 220V i prekidačem

>Foto zavjesa ili foto čelija

>Preopterečenje za električno dizalo

>GSM govorna veza

OSTALO - Po želji i zahtjevu Kupca

> ...

> ...

> ...

bottom of page