Liftmont d.o.o. // Projektiranje, proizvodnja, montaza i servis dizala

Liftmont // Teretna i maloteretna dizala

Opis:
Teretna dizala se najčešće koriste kod prijevoza velike količine tereta, ljudi i predmeta u što bržoj i ekonomičnoj fazi. Njihova velika primjena je u raznim skladištima, bolnicama (za prijevoz ljudi i pacijenata u krevetima i kolicima, zgradama gdje se vrši opskrba materijala, predmeta i opreme, i dr.

Tehničke karakteristike:
Pogoni dizala su najčešći i najefikasniji hidraulički i električni sa strojarnicom gdje je raspon nosivosti od 1000 – 4000 kg. Brzine tih pogona se kreću za hidraulički 0.30 – 0.63 m/s, električni 0.8 – 1.6 m/s koji zahtjeva sofisticiraniju opremu da bi zadovoljio tehničke uvjete i udobnost. Primjena im je u zgradama sa manje stanica i to najčešće do 4 kata sa mogućnosti na više. Dimenzije kabina su propisane pravilnikom i koeficijentom površine gdje su moguće razne korekcije ako se zadovoljavaju određene norme.

Opis:
Maloteretna dizala (kuhinjska, dostavna i sl.) služe kao prijevoz malog tereta gdje dimenzija i težina ne prelazi pravilnikom propisane norme. Najčešće se tim dizalima prijevozi hrana, paketi, predmeti malih dimenzija i sl. Njihova primjena je u ugostiteljstvu, prehranbenim objektima i industriji, poštama, restoranima i ostalim sličnim građevinama.

Tehničke karakteristike:
Pogon za ta dizala se najčešće koriste električni reduktor sa brzinom 0.35 m/s i max. nosivosti 150 kg . Nije ni isključen hidraulički pogon koji je isto efikasan u takvoj primjeni. Visinska razlika nije ograničena kao i dimenzije kabine koje su propisane pravilnikom i koeficijentom površine.

panoramska i fasadna dizala : osobna putnička dizala : platforme za invalide : pokretne stepenice : auto dizala